โครงการ สอวน. สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557

ปิดรับสมัคร!

โครงการ สอวน. สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557

โครงการ สอวน. สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรง 2557

 

รับจำนวน 120 คน

คณะที่เปิดรับ
- คณะเกษตร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเกษตร (กำแพงแสน)
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร (กำแพงแสน)
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (กำแพงแสน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นนักเรียน สอวน. ที่ผ่านการอบรมค่าย 2 ของทุกมหาวิทยาลัย
**คณะอุตสาหกรรมเกษตร**
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีผลการทดสอบ 85 GAT, 71 PAT, 72 PAT 2 เฉลี่ยรวมทั้งสามวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

กำหนดการ

โครงการ สอวน. สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง :
http://www.posn.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=421&Itemid=137

ที่มา : โครงการ สอวน. สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557

The following two tabs change content below.

Jasmin

หลงไหล หลงรัก การศึกษา ^.^ อยากให้น้อง ๆ ทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษามากกว่าเดิม โดยพี่ ๆ จะนำข่าวสาร รับตรง สอบตรง โควตา Admission มาแจ้งให้น้อง ๆ ทราบโดยทั่วกัน ^^